สัปดาห์ที่ 8 หลักสูตร Non Degree “การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล” เรามาทำ Workshop นอกสถานที่ เพิ่มทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดเป็นระบบเพื่อนำไปในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ Aj.Art Kraiwin Wattanarat และทีมงาน ที่จัดกิจกรรมได้สนุกและได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *