หมดเขตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ภาคการศึกษาที่ 2/2559 แล้ว
นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ทำประเมินให้เขียนคำร้องแล้วนำมายื่นไว้ที่อาคาร 18 ชั้น 4 แล้วให้มารับคืนในวันถัดไป