ขณะนี้หมดเขตการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำประเมินให้เขียนคำร้องเพื่อขอดูผลการเรียนได้ค่ะ