ประเภทโครงงาน

ลำดับ ชื่อโครงงาน ประเภทโครงงาน ดาวน์โหลด
1 เกมแพนด้านักปีนบนเทคโนโลยีไอโเอส Mobile Application
2 เกม เดอะเฮฟวี่เนส Mobile Application
3 เกม First Arrival บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
4 เกม Mummy Math บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
5 โปรแกรมสมุดจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
6 ระบบควบคุมรถบังคับวิทยุด้วยเสียง ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ Mobile Application
7 ระบบแนะนำการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
8 ระบบบริหารจัดการค่าสั่งซื่ออาหารแบบส่งถึงบ้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
9 ระบบแสดงข้อมูลและนำทาง กรณีศึกษา สวนสัตว์ดุสิต Mobile Application
10 แอพพลิเคชั่นการเขียนอักษรภาษาไทย สาหรับเด็กในวัยเริ่มต้น ชุด ก-ฮ Mobile Application
11 แอพพลิเคชั่นควบคุมประตูรั้วที่อยู่อาศัยด้วย Mobile Application
12 แอพพลิเคชั่นจำลองการแต่งตัวสุนัข บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
13 แอพพลิเคชั่น แนะนําร้านอาหารย่านฝั่งธนบนแอนดรอยด์ Mobile Application
14 แอพพลิเคชันรถบ้าน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา บริษัท ไทยคาร์ ดอทคอม Mobile Application
15 แอพพลิเคชั่นสยามยูเนวิเกเตอร์ บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Mobile Application
16 แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
17 แอพพลิเคชั่นอังกฤษพาเพลินเรื่องกาล บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
18 ระบบจัดการสารสนเทศของภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Mobile Application
19 ระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Mobile Application
20 ระบบสนับสนุนการขายด้วยเทคโนโลยี Location Mobile Application
21 แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอพิวเตอร์ Mobile Application
22 แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านค้าและระบบนำทางในสนามหลวง2 บนระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์ Mobile Application
23 แอพพลิเคชั่นสังคมนักปั่นบนแพทฟอร์มแอนดรอยด์ Mobile Application
24 แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Mobile Application
25 แอพพลิเคชั่นเซ็นเซอร์ถอยหลังบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application
26 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.zip Web Application
27 นิทานเสมือนจริง Web Application
28 โปรแกรมคำนวณคุณค่าสารอาหารและโภชนาการ Web Application
29 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม Web Application
30 ระบบกระเป๋าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เอ็น แบ็ต ดีไซน์ Web Application
31 ระบบจัดการคลินิกสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา เพ็ทคลินิก Web Application
32 ระบบจัดการภาคนิพนธ์ Web Application
33 ระบบจัดการร้านทำผมออนไลน์ Web Application
34 ระบบจัดการสินค้าและสั่งซื้ออาหารเจออนไลน์ กรณีศึกษาร้านสหพรอาหารเจ Web Application
35 ระบบบริหารการจัดการข้อสอบออนไลน์ Web Application
36 ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม Web Application
37 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกองทุนหมู่บ้านออนไลน์ กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองจิก ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร Web Application
38 ระบบพานิชย์อิเล็คทรอนิคธุรกิจปั๊มนํ้า Web Application
39 ระบบร้านรับทำเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์บุญหนุน Web Application
40 ระบบศุนย์ข้อมูลการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Web Application
41 ระบบสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Web Application
42 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม Web Application
43 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงาน Web Application
44 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Web Application
45 ระบบแสดงผลงานนักศึกษาออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม Web Application
46 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Web Application
47 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์กีฬา หมาวิทยาลัยสยาม Web Application
48 ระบบการบริหารสินค้าคงคลังออนไลน์ Web Application
49 ระบบจัดการใบลาออนไลน์ Web Application
50 ระบบตรวจสอบหลักสูตรและเทียบจบ Web Application
51 ระบบคลังเก็บวัตถุดิบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี Windows Application
52 ระบบจัดการข้อมูลการขายและสต็อกสิรค้า กรณีศึกษาร้านซีเอส วอเตอร์เซอร์วิส Windows Application
53 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน บริษัท ซาบริน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด Windows Application
54 ระบบพัสดุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Windows Application
55 การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องรามเกียรติ์ ตอน กำเนิดหนุมาน Windows Application