ระบบนำร่องเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสยามและสืบค้นด้วยเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

          แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั้ง โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต พัฒนาโดยทีมงานอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเอง ในการแสดงแผนที่ ตำแหน่งที่ตั้ง และเส้นทางเดินไปยังอาคาร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสยาม

          เนื่องจากมหาวิทยาลัยสยามมีอาณาบริเวณที่กว้าง มีอาคารเรียนทั้งหมด 20 อาคาร แต่ละอาคารจะมีหน่วยงานต่างๆ ตั้งอยู่ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ต้องการมาติดต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ทราบว่าหน่วยงานนั้นอยู่อาคารใด ชั้นใด แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเข้าถึงผู้คนทุกระดับ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ GPS เป็นต้น ทำให้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีแนวคิดต้องการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนา ระบบนำร่องเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสยามและสืบค้นด้วยเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ขึ้นมา

ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ::

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ โดยเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 • พิมพ์ URL cs.siam.edu/siamnav/SiamMapNev.apk บน address bar
 • แตะที่ปุ่ม go จากนั้นระบบจะทำการดาวน์โหลดและทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา เท่านี้เราก็จะได้แอพพลิเคชั่น SiamNav ไว้ใช้งานแล้ว

  วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ::

 • เปิดแอพพลิเคชั่น SiamNav โดยแตะที่ไอค่อน
 • ถ้าอุปกรณ์ของเราเปิดใช้งาน GPS อยู่ ระบบจะแสดงตำแหน่งที่เราอยู่ ณ ปัจจุบันให้ และแสดงเส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยสยามให้ดังหน้าจอ
 • การค้นหาอาคารหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทำได้ 3 วิธี คือ
 • ค้นหาจากข้อความ โดยป้อนชื่อสถานที่ลงในช่องค้นหา ตัวอย่างดังรูป

 • ค้นหาด้วยเสียง โดยแตะที่ไอค่อนรูปไมโครโฟนที่อยู่ทางด้านขวาของไอค่อนแว่นขยาย จะปรากฎหน้าดังรูป เมื่อปรากฎข้อความ "พูดเลย" ให้พูดชื่ออาคารหรือชื่อหน่วยงานที่ต้องการค้นหาตรงไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือ

 • ระบุจากรายการที่มีให้เลือก จาก list ดังตัวอย่างในรูป

 • จากนั้นแตะที่ปุ่ม Search Local ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ จะได้ผลลัพธ์แสดงเส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่เราอยู่หรือที่เรากำหนดไปยังจุดหมายปลายทาง ดังรูป

 • เท่านี้เราก็สามารถค้นหาอาคารหรือหน่วยงาน รวมถึงแสดงเส้นทางได้ง่ายๆ

  หมายเหตุ ::
           ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเปิดใช้งาน GPS แต่ถ้าไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบางฟีเจอร์ ได้แก่ ค้นหาด้วยเสียง จะไม่สามารถใช้งานได้ และถ้าไม่เปิดใช้ GPS การแสดงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้อาจจะคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากระบบจะไปใช้การระบุพิกัดจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือ Wi-Fi แทน